Braketten

For mer informasjonBraketten CC45-60

UNIVERSALBRAKETTEN

Universalbraketten er en spesialkonstruert brakett for tre og stål-stendervegger med stender avstand fra 45 cm til 60 cm.c.c. Den kan monteres enkeltvis eller fortløpende. Godkjent som spikerslag for oppheng av kjøkken-,baderomsinnredning, radiatorer og alt som skal festes på vegg. Også hensiktsmessig nederst på vegg hvor det skal støpes inn mot gips. Den stjeler ikke noe av isolasjonen. Braketten er prøvet og i bruk hos flere entreprenører og er totalt meget lønnsom i bruk.

brakett setup
brakett 1

Kvalitet og godkjenning

1. Innehaver av godkjenningen

2. Produsent er Ring mekaniske 

3. Produktbeskrivelse Universalbraketten CC 45-60 er et beslag for oppheng av skap o.l. på bindingsverksvegger med platekledning. Beslaget består av to C-formede profiler som monteres teleskopisk i hverandre for å kunne tilpasses stenderavstander fra 450 til 600 mm. Beslaget er produsert av 0,7 mm elektrolyttgalvanisert stålplate. Dimensjonene fremgår av fig. 1. Endeflensene har forborret hull for innfesting til veggstenderne. I den ene delen er kantforsterkningen fjernet i 48 mm bredde slik at beslaget kan legges forbi den åpne siden av standard stålstendere. 

4. Bruksområde Beslaget brukes som festebrakett for montering av vegghengte skap eller andre tunge komponenter som krever godt veggfeste, f.eks. i kjøkken eller baderom Beslaget virker som hold for selvborrende opphengsskruer samtidig som det avstiver platekledningen mellom stenderne. Beslaget er spesielt tilpasset vegger med stålstendere av tynnplateprofiler i henhold til NS 3520 med godstykkelse 0,56 mm og gipsplatekledning type A i henhold til prEN 520:2001. 

5. Egenskaper Styrke og stivhet Beslaget er prøvebelastet på veggkonstruksjon med standard 13 mm gipsplatekledning og stålstendere av tynnplateprofiler. Anbefalt maksimal vertikalbelastning på braketten i bruksgrensetilstanden er 0,75 kN pr. skruefeste og maks. 1,5 kN total last pr. beslag. 

Inneklimapåvirkning / Miljødeklarasjon 

Produktet er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet.

brakett 2

9 gode grunner

1. Definerbar kvalitetssikring med angitt skruetype. 

2. Økonomisk lønnsom p.g.a. kort montasjetid.   

3. Unngå feilkapping og tilpassing, sprekker ikke.   

4. Ideel til sammenhengende spikerslag.  

5. Meget stor fleksibilitet fra 45 til 60 cm   

6. Inngående testet av NBI, samt godkjenning.    

7. Spikerslaget som lar det være igjen plass til isolasjon, rørlegger og annet. (bygger 15mm)  

8. Ubetydelig byggehøyde på stender (0,7mm) 

9. Forårsaker ingen forsøpling på byggeplassen. (HMS)

brakett 3

Referanser

VEIDEKKE ASA Bermingrud Entreprenør ØstfoldSkanska Norge ASPEAB